Giáo Cụ Montessori Combo 2 Giáo Cụ Hình Học Montessori 0-3

MÃ SẢN PHẨM: TD-18645486
626,000 đ
Ghi chú

Số lượng:

️Giáo Cụ Montessori Combo 2 Giáo Cụ Hình Học Montessori 0-3

PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC CHO TRẺ GIAI ĐOẠN 0-3 THEO PP MONTESSORI

➥ Theo Maria Montessori, các em bé ở giai đoạn 0-3 có trí tuệ thẩm thấu vô thức, có thời kỳ nhạy cảm về: Vận động tinh, vận động thô, giác quan, tính trật tự, đặc biệt các em bé học mọi thứ thông qua việc bắt chước, sự lặp lại liên tục…

➥ Giai đoạn 0-3 là giai đoạn trẻ định hình, hình thành nhân cách về con người cũng như các kỹ năng của trẻ sau này. Do vậy, đây là giai đoạn có thể coi là nền tảng và gốc của quá trình giáo dục trẻ từ 0-6.

➥ Chương trình Montessori lớp 0-3 gồm 6 lĩnh vực chính: Vận động, Nhận thức, Thực hành cuộc sống, Giác quan, Ngôn ngữ và Xã hội.

➥ Đặc biệt, với riêng lĩnh vực nhận thức, Nhận thức là quá trình thu nhận, suy nghĩ, phân tích và sắp xếp kiến thức, đầu tiên trẻ sẽ được học những khái niệm cơ bản nhất của nhận thức thông qua những hoạt động như:

➥ Phân loại, ghép cặp, hiểu những khái niệm “giống nhau”, “khác nhau”, “chuỗi sự kiện”, “bộ phận”, “tổng thể”…
➥ Trẻ sẽ được học từ tư duy cụ thể (những đồ vật thật) đến tư duy trừu tượng (những đồ vật trong tranh, ảnh).
➥ Trẻ cũng sẽ được làm quen với những dạng hình học, những con số để có thể làm nền tảng cho giai đoạn 3-6 sau này. Dần dần, nhận thức của trẻ cũng được phát triển thông qua cả những lĩnh vực khác. Đây chính là một trong những yếu tố quan trọng hình thành nên tư duy của trẻ sau này.
------
➥ Đây là combo 2 mẫu giáo cụ cơ bản nhất giúp trẻ trong giai đoạn 0-3 hoạt động phát triển nhận thức rất cần thiết.

#giaocumontessori #dochoithongminh #dochoigiaoduc #dochoigo #giaoducsom

0966.889.186